Câu 1: Tourists today flock to see the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Câu 1: Tourists today flock to see the two falls ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Câu 1: Tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara falls.
A. come without knowing what they will see
B. come in large numbers
C. come out of boredom
D. come by plane

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: flock = tụ tập, tụ họp thành bầy
A. cứ đi mà không cần quan tâm những gì họ đang thấy
B. đi với số lượng lớn
C. tránh sự nhàm chán
D. đi bằng máy bay

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP