I could see the finish line and thought...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I could see the finish line and thought I was hom...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I could see the finish line and thought I was home and dry.
A. hopeless B. hopeful C. successful D. unsuccessful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: home and dry = have been successful = thành công
A. vô vọng B hi vọng C. thành công D. thất bại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP