The teacher gave some suggestions on what could...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The teacher gave some suggestions on what could c...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.
A. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất
A. tác động B. triệu chứng C. gợi ý D. luận chứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP