There is no thing to make it likely...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is no thing to make it likely or certain th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is no thing to make it likely or certain that he will be at the party.
A. proof B. promise C. guarantee D. fact

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: to make it likely or certain = guarantee : đảm bảo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP