It was too late to stop the panic...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was too late to stop the panic that had result...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was too late to stop the panic that had resulted from the false news report.
A. enthralled B. ensured C. ensued D. entailed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: resulted from: là do, kết quả từ
A. mê hoặc B. bảo đảm C. là do, sinh ra từ D. đòi hỏi, gây ra, đưa đến

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP