Laws on military service since 1960 still hold...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Laws on military service since 1960 still hold go...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Laws on military service since 1960 still hold good.
A. is in good condition B. remains for good
C. stands in life D. remains in effect

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> KEY D: Hold good = tổ chức tốt, giữ vững
A. điều kiện tốt B. duy trì tốt C. đứng vững D. duy trì hiệu quả

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP