The warranty guaranteed that all defective parts would...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The warranty guaranteed that all defective parts ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The warranty guaranteed that all defective parts would be replaced without charge.
A. imperfect B. dorsal C. lost D. unused

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: defective: khiếm khuyết; imperfect: không hoàn hảo, không hoàn chỉnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP