Many scientists agree that global warming poses great...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Many scientists agree that global warming poses g...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.
A. risks B. annoyances C. fears D. irritations

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: “Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.” (
Nhiều nhà khoa học đồng ý rằng sự ấm dần lên toàn cầu đã đe dọa tất cả các loài trên trái đất)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP