The works of such men as the English...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The works of such men as the English philosophers...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The works of such men as the English philosophers John Locke and Thomas Hobbes
helped pave the way for academic freedom in the modern sense.
A. terminate B. prevent C. initiate D. lighten

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

KEY C: pave the way for: mở đường cho, initiate: bắt đầu, đề xướng, terminate: chấm dứt,
prevent: ngăn chặn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP