Smoking has been banned in public places in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Smoking has been banned in public places in some ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Smoking has been banned in public places in some countries.
A. made illegal B. limited C. restricted D. given way

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: banned (bị cấm) = made illegal ( được làm trái luật )
Nghĩa các từ khác: restricted = bị hạn chế, limited = bị giới hạn, given way = được cho, được phát

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP