All the presentations and activities at the ASEAN...

Ngữ Pháp và Từ Vựng All the presentations and activities at the ASEAN...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

All the presentations and activities at the ASEAN Youth in January 2006 Camp echoed that
theme named “Water and the Arts”.
A. reflected B. mentioned C. illustrated D. remembered

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: echoed = vang vọng, lặp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP