Jump in the car There’s enough ______ for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jump in the car. There’s enough ______ for you. A...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Room (n): khoảng trống dùng cho mục đích cụ thể n{o đó (trong ô tô...)
- Chair (n): cái ghế
- Place (n): nơi nào đó
- Space (n): khoảng trống ở một nơi hoặc một khu vực có thể sử dụng
ð Vào xe đi. Có đủ chỗ trống cho bạn
ð Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP