As an executive director of a big company...

Ngữ Pháp và Từ Vựng As an executive director of a big company, she is...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

As an executive director of a big company, she is a woman of extraordinary intelligence.
A. moderate B. remarkable C. little D. sufficient

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C
A. chừng mực, điều độ B. khác thường, xuất sắc C. tầm thường D. đủ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP