We left New York when I was six...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We left New York when I was six, so my recollecti...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We left New York when I was six, so my recollections of it are rather faint.
A. explicable B. unintelligible C. clear D. ambiguous

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: faint = mờ nhạt
A. giảng giải B. khó hiểu C. rõ ràng D. mơ hồ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP