She is a very generous old woman She...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She is a very generous old woman. She has given m...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She is a very generous old woman. She has given most of her wealth to a charity organization.
A. mean B. amicable C. kind D. hospitable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: generous = hào phóng, mean = bần tiện, keo kiệt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP