The rocket steepened its ascent A descent B...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The rocket steepened its ascent. A. descent B. de...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: ascent = the act of moving up; descent = the act of moving down

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP