Solar energy is not only plentiful but also...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Solar energy is not only plentiful but also infin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Solar energy is not only plentiful but also infinite.
A. without limit B. boundless C. limited D. indefinite

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: infinite (adj): vô tận, không bờ bến ; limited (adj) có giới hạn, hạn chế ; indefinite (adj)

không giới hạn, không rõ ràng, vô số ; boundless (adj) bao la , bát ngát

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP