He decided not to buy the fake watch...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He decided not to buy the fake watch and wait unt...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He decided not to buy the fake watch and wait until he had more money.
A. authentic B. forger C. faulty D. original

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: fake: giả ; authentic: chính thức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP