Whatever the activity level all types of hobbies...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Whatever the activity level, all types of hobbies...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Whatever the activity level, all types of hobbies can require high levels of expertise.
A. incapable B. incompetence C. expertness D. skillfulness

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: expertise = tài chuyên môn
A. không có khả năng B. sự thiếu trình độ C. chuyên gia D.
khéo léo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP