Not having written about the environment topic a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not having written about the environment topic......

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not having written about the environment topic.................., a low mark.
A. the teacher gave B. I was given
C. my presentation was given D. the teacher gave me

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP