James hates his new job It’s such a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng James hates his new job. It’s such a different fi...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

James hates his new job. It’s such a different field and he feels like .......................
A. in hot water B. a fish out of water
C. a big fish in a small pond D. water off a duck’s back

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP