She worships the sun and she always spends...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She worships the sun and ....................she ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She worships the sun and ....................she always spends her holidays in Greece.
A. nevertheless B. accordingly C. yet D. however

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP