I wish my mother when she does the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I wish my mother............... when she does the...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I wish my mother............... when she does the housework or, at least, I wish she.....................
in tune.
A. hadn’t sung-will be singing B. won’t sing- can’t sing
C. wouldn’t sing-would sing D. couldn’t have sung-sang

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP