All the seats in class had been taken...

Ngữ Pháp và Từ Vựng All the seats in ........................class ha...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

All the seats in ........................class had been taken, so she had to buy a more expensive ticket.
A. reserved B. economy C. luxury D. booked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP