Don’t blame me for what I did differently...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Don’t blame me for what I did.......................

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Don’t blame me for what I did.................... differently in my place?
A. Would you act B. Would you acted
C. Wouldn’t you act D. Would you have acted

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP