The restaurant has a very menu Every day...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The restaurant has a very ...................menu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The restaurant has a very ...................menu. Every day there are several delicious dishes
to choose from.
A. variable B. variegated C. various D. varied

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP