Question 56: Jane has never tried Sushi she...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 56: Jane has never tried Sushi, she inte...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 56: Jane has never tried Sushi, she intend to.
A. neither has B. not either C. nor D. nor does

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP