of Albania was once forested but of the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng of Albania was once forested, but .................

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

of Albania was once forested, but ................of the original vegetation remains, due
to centuries of clearing and livestock grazing.
A. Much-little B. Most-any C. Some-few D. Many-more

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP