They have considered all the 50 applications seems...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They have considered all the 50 applications, ......

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They have considered all the 50 applications, .................seems suitable for the position.
A. none of which B. none of whom C. none of these D. none of them

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP