This surface rough but it smooth A feels...

Ngữ Pháp và Từ Vựng This surface ................rough but it ..........

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

This surface ................rough but it ......................smooth.

A. feels/touches B. appears/tastes C. sees/smells D. looks/feels

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP