I’m sure that you can recognize her at...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’m sure that you can recognize her at the statio...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’m sure that you can recognize her at the station; she a red raincoat.
A. will be wearing B. will have been wearing C. is going to wear D. will have worn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP