Not until A I approached the flat that...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not until ......................... A. I approach...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not until .........................

A. I approached the flat that I realized that it was completely empty.
B. did I approach the flat that I realized that it was completely empty.
C. I approached the flat did I realize that it was completely empty.
D. did I approach the flat I realized that it was completely empty.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP