Tom: “ Isn’t this soup terrible!” Mary: “I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom: “ Isn’t this soup terrible!” Mary: “I though...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom: “ Isn’t this soup terrible!”
Mary: “I thought it was very nice.” Tom: “................ ”
A. You mustn’t be serious! B. You must be kidding!
C. Don’t you like it? D. Why? What’s wrong with it?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP