Jane: “Do you know that this house is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jane: “Do you know that this house is haunted?” S...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jane: “Do you know that this house is haunted?” Steve: “ ............................”
A. Where on earth have you been? B. Haunted? You’re pulling my leg!
C. Who was haunted? D. Yes, I would. Go ahead.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP