A bomb when a lot of people were...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A bomb ......................when a lot of people...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A bomb ......................when a lot of people were shopping in the mall, and killed many of them.
A. went out B. went up C. went off D. was exploded

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP