I clearly remember talking to him in a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I clearly remember talking to him in a chance mee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.
A. unplanned B. deliberate C. accidental D. unintentional

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình
A. không có kế hoạch B. cố ý C. tình cờ D. không chủ ý

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP