Laura: “Computers certainly have changed our world ”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Laura: “Computers certainly have changed our worl...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Laura: “Computers certainly have changed our world.”
Jane: “Yes, they make_ .....................to store information.”
A. easier for people B. it easy people C. people easier D. it easier for people

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP