I waited in Time Square for Mary for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I waited in Time Square for Mary for more than tw...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I waited in Time Square for Mary for more than two hours, but she never ................
A. showed up B. turned in C. hung around D. pulled off

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP