The plane landed safely A touched down B...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The plane landed safely. A. touched down B. took ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: land: hạ cánh; take off: cất cánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP