We offer a speedy and secure service of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We offer a speedy and secure service of transferr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.
A. uninterested B. unsure C. slow D. open

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: secure = đảm bảo
A. không để ý B. không chắc chắn C. chậm D. mở

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP