Her father likes the head cabbage rare A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Her father likes the head cabbage rare. A. over-b...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: rare: còn sống >< over-boiled: chín kĩ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP