My cousin tends to look on the bright...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My cousin tends to look on the bright side in any...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My cousin tends to look on the bright side in any circumstance.
A. be optimistic B. be pessimistic C. be confident D. be smart

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: look on the bright side = be optimistic: lạc quan >< be pessimistic : bi quan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP