In some countries the disease burden could be...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In some countries, the disease burden could be pr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In some countries, the disease burden could be prevented through environmental improvements.
A. something to stiffer B. something enjoyable
C. something sad D. something to entertain

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: In some countries, the desease burden could be prevented through environmental
improvements.”( Ở một số quốc gia gánh nặng về bệnh dịch có thể ngăn chặn thông qua sự cải thiện môi trường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP