We are now a 24 7 society where...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We are now a 24/7 society where shops and service...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours.
A. an active society B. an inactive society
C. a physical society D. a working society

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: an inactive society = một xã hội thiếu hoạt động. “từ a 24/7 soceity” có nghĩa ngược lại với
căn cứ là: “...where shops and services must be available all hours.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP