She wrote me a vicious letter A helpful...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She wrote me a vicious letter. A. helpful B. gent...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: viciuos = vòng vo, luẩn quẩn
A. có ích B. cẩn thận C. nguy hiểm D. khoẻ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP