Her thoughtless comments made him very angry A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Her thoughtless comments made him very angry. A. ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: thoughtful = chín chắn, thoughtless = vô tâm, không chín chắn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP