She was brought up in a well-off family...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She was brought up in a well-off family. She can’...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She was brought up in a well-off family. She can’t understand the problems we are facing.
A. poor B. wealthy C. kind D. broke

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: Well-off (adj): sung túc, thịnh vượng >< poor: nghèo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP