Affluent families find it easier to support their...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Affluent families find it easier to support their...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Affluent families find it easier to support their children financially.
A. Wealthy B. Well-off C. Privileged D. Impoverished

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: affluent (giàu có) ; Impoverished (bần cùng, nghèo khổ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP