He didn’t seem in the least concerned for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He didn’t seem in the least concerned for her saf...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He didn’t seem in the least concerned for her safety.
A. indifferent B. ready C. passionate D. stolen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: concern = liên quan tới
A. khác biệt B. sẵn sàng C. đam mê D. đánh cắp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP