We are very grateful to Professor Humble for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We are very grateful to Professor Humble for his ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We are very grateful to Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting
to the museum.

A. meanness B. sympathy C. gratitude D. churlishness

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: generosity = rộng lượng, hào phóng
A. hèn hạ B. thông cảm C. lòng biết ơn D. thô tục

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP